WARNING ! ! !
Important Note ! ! !

⇒Please send maximum 5 applications for awards with one e-mail !

⇒Before submitting the application for awards, read the section: General Rules
Thanks.

⇒Пожалуйста, отправьте максимум 5 заявок на награды с одним электронным письмом!

⇒Перед подачей заявления на диплом ознакомьтесь с разделом:
General Rules
Благодаря.

ROMANIAN  RIVER  NAVIGATION 
ANNIVERSARY CERTIFICATE 
1890 - 2020 

The Romanian River Navigation Society - NFR - was established in 1890 in accordance with the High Royal Decree on maritime and river navigation in the Kingdom of Romania. Until then, river navigation was a quasi-monopoly of Austro-Hungarian and German companies. The start was made with 5 tugs, 45 barges and a passenger ship. In 1920 NFR had 7 long-haul passenger ships with sleeping cabins, 12 local transport passenger ships, 22 tugs, 180 barges, 12 oil tanks and 28 auxiliary ships, serving 16 local and 4 international passenger lines. . Navigation was carried out on the Danube and on the rivers Prut, Dniester, Tisza and Bega Canal.
In 1947, the communist regime at the express order of the USSR abolished the NFR Society. At the same time, the Romanian Navigation Company SRD S.A. was abolished, in which the Romanian government also held shares.

In order to obtain the diploma,  are required QSO's performed since 1 January 2000, the date of establishment PRO-CW-CLUB.
Rules for EU and DX:
(Attn: Separate rules for YO & ER aplicants. See below.)

QSOs are required with stations whose last letter in the suffix of the callsign corresponds to the  letters:
A N I V E R S A R E   S O C I E T A T E A   R O M A N A   D E   N A V I G A T I E   F L U V I A L A

A total of 45 QSOs of which at least 5 stations must be from Romania and Moldova: YO, YP, YQ, YR, ER. 
All modes and bands is allowed.
Special notification for the certificate obtained with QSO's only in CW.
Do not count QSO’s via repeaters, echo-link, satelite or cross-band.

This award is FREE of charge for all applicants.
For other informations see chapter "General Rules"

Applications to:

The certificate will be issued electronically to your e-mail address.


NAVIGAŢIA  FLUVIALĂ  ROMÂNĂ
DIPLOMĂ  ANIVERSARĂ
1890 - 2020

Societatea de Navigaţie Fluvială Română – NFR – a fost înfiinţată în anul 1890 în conformitate cu Înaltului Decret Regal privind navigaţia maritimă şi fluvială în  Regatul România. Până la acea dată navigaţia fluvială era un cvasi-monopol al firmelor austro-ungare şi germane. Începutul a fost făcut cu 5 remorchere, 45 de şlepuri şi o navă de pasageri. În anul 1920 NFR avea în dotare 7 nave de pasageri de lung curier cu cabine de dormit, 12 nave de pasageri de transport local, 22 remorchere, 180 şlepuri, 12 tancuri petroliere şi 28 nave auxiliare, deservind 16 linii de pasageri locale si 4 internaţionale. Navigaţia se efectua pe Dunăre şi pe râurile Prut, Nistru, Tisa şi Canalul Bega.
În anul 1947, regimul comunist la ordinul expres al URSS a desfiinţat Societatea NFR. Tot atunci a fost desfiinţată şi Societatea Română de navigaţie SRD S.A. unde deţinea acţiuni şi statul Român.

Pentru obţinerea diplomei sunt valabile QSO-urile efectuate începând cu 1 Ianuarie 2000, data înfiinţării PRO-CW-CLUB.
Sunt necesare QSO-uri cu staţii a cărui ultimă literă din sufixul indicativului corespunde cu literele de mai jos:
A N I V E R S A R E   S O C I E T A T E A   R O M A N A   D E   N A V I G A T I E   F L U V I A L A

În total 45 QSO-uri din care cel puţin 10 trebuie să fie din România şi Moldova:  YO, YP, YQ, YR, ER.

Se pot utiliza toate modurile de lucru.
Notificare specială pe diploma obţinută pentru QSO-uri numai în CW.
Nu sunt valabile legăturile prin repetoare, satelit şi cross-band.
Diploma este GRATUITĂ.
Pentru alte informaţii vedeţi:
Reguli generale

Cererea însoţită de lista QSO-urilor trebuie trimisă ca document ataşat la adresa:
procwclub@gmail.com
Diploma va fi expediată pe cale electronică la adresa dvs. de e-mail.

ROMANIAN  RIVER  NAVIGATION 
Passenger ship CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 

This certificate was established in the year of 2020 on the occasion of the 130th anniversary of the Romanian River Navigation Society which was founded in 1890 and abolished in 1947.
In order to obtain the diploma,  are required QSO's performed since 1 January 2000, the date of establishment PRO-CW-CLUB.
Rules for EU and DX:
(Attn: Separate rules for YO & ER aplicants. See below.)
QSOs are required with stations whose last letter in the suffix of the callsign corresponds to the  letters:
V A P O R U L   D E   P A S A G E R I   N F R   C O N S T A N T I N   B R A N C O V E A N U

A total of 41 QSO's of which at least 5 stations must be from Romania and Moldova: YO, YP, YQ, YR, ER. 

All modes and bands is allowed.
Special notification for the certificate obtained with QSO's only in CW.
Do not count QSO’s via repeaters, echo-link, satelite or cross-band.

This award is FREE of charge for all applicants.

For other informations see chapter "General Rules"

Applications to:

The certificate will be issued electronically to your e-mail address.NAVIGAŢIA  FLUVIALĂ  ROMÂNĂ 
Vaporul de pasageri CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 

Această diplomă a fost instituită în anul 2020 cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a Societăţii de Navigaţie  Fluvială Română - NFR - care a funcţionat între anii 1890 și 1947.
Pentru obţinerea diplomei sunt valabile QSO-urile efectuate începând cu 1 Ianuarie 2000, data înfiinţării PRO-CW-CLUB.
Sunt necesare QSO-uri cu staţii a cărui ultimă literă din sufixul indicativului corespunde cu literele de mai jos:
V A P O R U L   D E   P A S A G E R I   N F R   C O N S T A N T I N   B R A N C O V E A N U

În total 41 QSO-uri din care cel puţin 10 trebuie să fie din România şi Moldova:  YO, YP, YQ, YR, ER.

Se pot utiliza toate modurile de lucru.
La cerere se poate face notificare specială pe diploma obţinută pentru QSO-uri numai în CW.
Nu sunt valabile legăturile prin repetoare, satelit şi cross-band.
Diploma este GRATUITĂ.
Pentru alte informaţii vedeţi:
Reguli generale

Cererea însoţită de lista QSO-urilor trebuie trimisă ca document ataşat la adresa:
procwclub@gmail.com

Diploma va fi expediată pe cale electronică la adresa dvs. de e-mail.

ROMANIAN  RIVER  NAVIGATION 
Barges on the BEGA CANAL 
~ 1930 

This certificate was established in the year of 2020 on the occasion of the 130th anniversary of the Romanian River Navigation Society which was founded in 1890 and abolished in 1947.

In order to obtain the diploma,  are required QSO's performed since 1 January 2000, the date of establishment PRO-CW-CLUB.
Rules for EU and DX:
(Attn: Separate rules for YO & ER aplicants. See below.)
QSOs are required with stations whose last letter in the suffix of the callsign corresponds to the letters:
S L E P U R I   N F R   P E   C A N A L U L   B E G A

A total of 23 QSO's of which at least 5 stations must be from Romania and Moldova: YO, YP, YQ, YR, ER. 

All modes and bands is allowed.
Special notification for the certificate obtained with QSO's only in CW.
Do not count QSO’s via repeaters, echo-link, satelite or cross-band.

This award is FREE of charge for all applicants.
For other informations see chapter  "General Rules"

Applications to:


The certificate will be issued electronically to your e-mail address.


NAVIGAŢIA  FLUVIALĂ  ROMÂNĂ  
 Şlepuri pe CANALUL BEGA 
~ 1930

Această diplomă a fost instituită în anul 2020 cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a Societăţii de Navigaţie  Fluvială Română - NFR - care a funcţionat între anii 1890 și 1947.
Pentru obţinerea diplomei sunt valabile QSO-urile efectuate începând cu 1 Ianuarie 2000, data înfiinţării PRO-CW-CLUB.
Sunt necesare QSO-uri cu staţii a cărui ultimă literă din sufixul indicativului corespunde cu literele de mai jos:
S L E P U R I   N F R   P E   C A N A L U L   B E G A

În total 23 QSO-uri din care cel puţin 10 trebuie să fie din România şi Moldova:  YO, YP, YQ, YR, ER.

Se pot utiliza toate modurile de lucru.
La cerere se poate face notificare specială pe diploma obţinută pentru QSO-uri numai în CW.
Nu sunt valabile legăturile prin repetoare, satelit şi cross-band.
Diploma este GRATUITĂ.
Pentru alte informaţii vedeţi:
Reguli generale

Cererea însoţită de lista QSO-urilor trebuie trimisă ca document ataşat la adresa:
procwclub@gmail.com

Diploma va fi expediată pe cale electronică la adresa dvs. de e-mail.

ROMANIAN  RIVER  NAVIGATION 
Passenger ship CĂPITAN-COMANDOR PĂUN 
1883 - 2020 

This certificate was established in the year of 2020 on the occasion of the 130th anniversary of the Romanian River Navigation Society which was founded in 1890 and abolished in 1947.

In order to obtain the diploma,  are required QSO's performed since 1 January 2000, the date of establishment PRO-CW-CLUB.
Rules for EU and DX:
(Attn: Separate rules for YO & ER aplicants. See below.)
QSOs are required with stations whose last letter in the suffix of the callsign corresponds to the letters:
V A P O R U L   D E   P A S A G E R I   C A P I T A N   C O M A N D O R   P A U N


A total of 36 QSO's of which at least 5 stations must be from Romania and Moldova: YO, YP, YQ, YR, ER. 

All modes and bands is allowed.
Special notification for the certificate obtained with QSO's only in CW.
Do not count QSO’s via repeaters, echo-link, satelite or cross-band.

This award is FREE of charge for all applicants.
For other informations see chapter "General Rules"

Applications to:


The certificate will be issued electronically to your e-mail address.


NAVIGAŢIA  FLUVIALĂ  ROMÂNĂ 
Nava de pasageri CĂPITAN-COMANDOR PĂUN 
1883 - 2020 

Această diplomă a fost instituită în anul 2020 cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a Societăţii de Navigaţie  Fluvială Română - NFR - care a funcţionat între anii 1890 și 1947.
Pentru obţinerea diplomei sunt valabile QSO-urile efectuate începând cu 1 Ianuarie 2000, data înfiinţării PRO-CW-CLUB.
Sunt necesare QSO-uri cu staţii a cărui ultimă literă din sufixul indicativului corespunde cu literele de mai jos:
V A P O R U L   D E   P A S A G E R I   C A P I T A N   C O M A N D O R   P A U N

În total 36 QSO-uri din care cel puţin 10 trebuie să fie din România şi Moldova:  YO, YP, YQ, YR, ER.

Se pot utiliza toate modurile de lucru.
La cerere se poate face notificare specială pe diploma obţinută pentru QSO-uri numai în CW.
Nu sunt valabile legăturile prin repetoare, satelit şi cross-band.
Diploma este GRATUITĂ.
Pentru alte informaţii vedeţi:
Reguli generale

Cererea însoţită de lista QSO-urilor trebuie trimisă ca document ataşat la adresa:
procwclub@gmail.com

Diploma va fi expediată pe cale electronică la adresa dvs. de e-mail.
ROMANIAN  RIVER  NAVIGATION 
River Tug DESPINA DOAMNA 
First ship of the company 
1869 – 1909 

This certificate was established in the year of 2020 on the occasion of the 130th anniversary of the Romanian River Navigation Society which was founded in 1890 and abolished in 1947.
The tugboat "Despina Doamna" was the first ship purchased by NFR from the company DDSG - Austria in January 1890. It was launched in 1869 at the shipyard "Ujpest" in Budapest - Austro-Hungary. It was built of steel with wooden ponds, length 54.40m, draft 1.15m, steam engine with double expansion providing 110 hp, fuel oil, speed 20 Km / h.

In order to obtain the diploma,  are required QSO's performed since 1 January 2000, the date of establishment PRO-CW-CLUB.
Rules for EU and DX:
(Attn: Separate rules for YO & ER aplicants. See below.)
QSOs are required with stations whose last letter in the suffix of the callsign corresponds to the letters:
R E M O R C H E R U L   F L U V I A L   N M S   D E S P I N A   D O A M N A

A total of 34 QSO's of which at least 5 stations must be from Romania and Moldova: YO, YP, YQ, YR, ER. 

All modes and bands is allowed.
Special notification for the certificate obtained with QSO's only in CW.
Do not count QSO’s via repeaters, echo-link, satelite or cross-band.

This award is FREE of charge for all applicants.
For other informations see chapter  "General Rules"

Applications to:


The certificate will be issued electronically to your e-mail address.


NAVIGAŢIA  FLUVIALĂ  ROMÂNĂ 
Remorcherul DESPINA DOAMNA (Lady DESPINA) 
Prima navă a societăţii.
1869 – 1909

Această diplomă a fost instituită în anul 2020 cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a Societăţii de Navigaţie  Fluvială Română - NFR - care a funcţionat între anii 1890 și 1947.

Remorcherul “Despina Doamna” a fost prima navă achiziţionată de NFR,  de la societatea DDSG - Austria în Ianuarie 1890. A fost dat la apă în anul 1869 la şantierul naval ‘Ujpest” din Budapesta – Austro-Ungaria. Era construit din oţel cu punde de lemn, lungime 54,40m, pescaj 1,15m, maşină cu aburi cu dublă expansiune asigurând 110 CP, combustibil păcură, viteză 20 Km/h,

Pentru obţinerea diplomei sunt valabile QSO-urile efectuate începând cu 1 Ianuarie 2000, data înfiinţării PRO-CW-CLUB.
Sunt necesare QSO-uri cu staţii a cărui ultimă literă din sufixul indicativului corespunde cu literele de mai jos:
R E M O R C H E R U L   F L U V I A L   N M S   D E S P I N A   D O A M N A

În total 34 QSO-uri din care cel puţin 10 trebuie să fie din România şi Moldova:  YO, YP, YQ, YR, ER.

Se pot utiliza toate modurile de lucru.
La cerere se poate face notificare specială pe diploma obţinută pentru QSO-uri numai în CW.
Nu sunt valabile legăturile prin repetoare, satelit şi cross-band.
Diploma este GRATUITĂ.
Pentru alte informaţii vedeţi:
Reguli generale

Cererea însoţită de lista QSO-urilor trebuie trimisă ca document ataşat la adresa:
procwclub@gmail.com

Diploma va fi expediată pe cale electronică la adresa dvs. de e-mail.