ION PAULAT Memorial

   Ion Paulat (1 Apr. 1873 - 20 Jul. 1954) was an Roumanian naval officer and inventor.
It was the first in the world designed and built in 1911, a seaplane with a hull. He create a first sea-monoplane in 1912.
Hitherto, used seaplanes floats mounted under the wings.
   A book was published in Paris-France in 1914, titled: "Le hydroaeroplan Paulat", thus acknowledging its primacy.
   Romanian Academy in 1954 barely recognized his merits.

   This certificate is issued for contacts with zone YO4 and county Galati port of Danube.
European stations:
1 QSO with Galati county.
4 QSO with any other YO4's.

DX stations:
1 QSO with Galati county
2 QSO with any others YO4's.

**************************************************************************************

   Ion Paulat ( 1 Apr. 1873 - 20 Iul. 1954), a fost ofiţer maritim şi inventator.
   Este inventatorul hidroavionului cu fuselaj (cocă), proiectat, construit şi testat în anul 1911.  Până la el, hidroavioanele foloseau flotoare montate sub aripi.
În următorul an - 1912 - a proiectat şi construit primul hidroavion monoplan.
   În anul 1914 a fost publicată la Paris o carte cu titlul: "Le hydroaeroplan Paulat"  recunoscându-ise astfel întâietatea.
   Acadeamia Română i-a recunoscut meritele abia în anul 1954.

   Pentru YO, această diplomă se acordă pentru legături efectuate cu staţii din YO4, astfel:
1 QSO cu o staţie din oraşul Galaţi
4 QSO-uri cu oricare alte staţii din YO4.
În total 5 QSO-uri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu